MQTT Broker

MQTT Broker to oprogramowanie, które w dużym skrócie zajmuje się odbieraniem widomości od klientów publikujących wiadomości, a następnie rozsyłanie ich do klinetów, którzy te wiadomości subskrybują.

MQTT to jeden z mechanizmów sterowania urządzeniem w ramach AFE Firmware.

Formularz ten służy do

 • konfiguracji połączenia do Brokera MQTT oraz
 • ustawienia tematu LWT

Spis treści


Aby skonfigurować połaczenie do Brokera MQTT, należy wybrać MQTT Broker w menu konfiguracyjnym AFE Firmware

Sekcja: konfiguracja połaczenia do brokera MQTT

Hostname

 • Nazwa hosta / domena serwera, na którym pracuje broker MQTT
 • Maksymalnie: 32 znaki
 • Informacja jest wymagana jeśli nie jest wprowadzony adres IP serwera (poniższy parametr)

Alternatywnie można wprowadzić adres IP serwera, na którym pracuje broker MQTT (parametr poniżej)

Adres IP

 • Adres IP serwera, na którym pracuje broker MQTT
 • Informacja jest wymagana jeśli nie jest wprowadzona nazwa hosta / domeny (powyższy parametr)

Alternatywnie można wprowadzić nazwę hosta / domenę serwera, na którym pracuje broker MQTT (parametr powyżej)

Port

 • Port, na którym nasłuchuje broker MQTT
 • Zakres od: 1 do 65535
 • Wartość domyślna to: 1883
 • Informacja jest wymagana

Użytkownik

 • Nazwa użytkownika do brokera MQTT
 • Maksymalnie 32 znaki
 • Informacja jest wymagana jeśli broker MQTT wymaga autentykacji

Hasło

 • Hasło użytkownika do brokera MQTT
 • Maksymalnie 32 znaki
 • Informacja jest wymagana jeśli broker MQTT wymaga autentykacji

Sekcja: Konfigurcja wiadomości LWT

Wiadomość LWT (Last Will and Testament), wykorzystywana jest, aby powiadomić innych klientów o niespodziewanym odłączeniu urządzenia od brokera MQTT. W AFE Firmware z tym tematem wysyłana jest wiadomośc do brokera MQTT o podłączeniu lub rozłączeniu się urządzenia od brokera MQTT

Funkcjonalność można wykorzystać między innymi do: monitorowania podłączenia urządzenia do brokera WiFi, utraty połączenia z siecią WiFi, niespodziewanych brakach zasilania, czy "zawieszeniu" się urządzenia

Temat

 • temat MQTT
 • Informacja nie jest wymagana. W przypadku nie wprowadzenia tematu wiadomości LWT, nie będzie do brokera MQTT wysyłana informacja o połączeniu / rozłączeniu się urządzenia od brokera MQTT
 • Więcej o tematach MQTT moższ znaleśc w rodziale: Integracja API MQTT