Aktualizacja z wersji 1.x.x

Ważne informacje przed aktualizacją AFE Firmware z wersji 1.x do wersji 2.x

  • Aktualizacja z wersji 1 do wersji 2 jest możliwa
  • Konfiguracja urządzenia nie jest przenoszona między wersją 1, a wersją 2. Oznacza to, że po aktualizacji konieczna jest konfiguracja urządzenia od początku.

Jeśli wersja 1.x odpowiada Ci, to zmiana do wersji 2.x nie jest konieczna.