BH1750

Czujnik BH1750 umożliwia pomiar natężnia oświetlenia otoczenia. Zakres pomiarów zawiera się w przedziale 1 - 65535 LUX


Spis treści


Specyfikacja

 • Napięcie zasilania: 3,6V - 6V
 • Interfejs I2C
 • Odpowiedź widmowa podobna do charakterystyki ludzkiego oka
 • Realizacja funkcji konwertera jasność -> sygnal cyfrowy
 • Szeroki zakres i wysoka rozdzielczość pomiaru (1 - 65535 lux)
 • Specyfikacja Sensor BH1750

AFE Firmware wymaga, aby czujnik podłączony został do magistrali I²C


Ekran do konfiguracji czujnka BH1750 otwiera się wybierając opcję Czujnik BH1750 -> Czujnik w menu Panelu Konfiguracyjnego AFE Firmware.

Sekcja: Czujnik BH1750

I²C Adres
 • Adres czujnika w magistrali I²C
 • Jeśli adres czujnika nie jest widoczny w liście sprawdź podłączenie czujnika lub konfigurację I²C
Nazwa
 • Nazwa czujnika
 • Nazwa wykorzystywana jest do odczytu wartości z czujnika za pomocą HTTP
 • Maksymalna długość nazwy to do 16 znaków
 • Nie należy używać znaków spacji
Interwał odczytów
 • Częstotliwość odczytów oraz przesyłania daych do systemu automatyki
 • Wartość z zakresu od 5 sekundy do 24 godzin. Wartość wprowadza się w sekundach
Czułość
 • W aktualnej wersji AFE wartość jest tylko do odczytu.
 • AFE dokonuje pomiarów z najwyższą możliwą czułością czujnika

Sekcja: Domoticz

Sekcja konfiguracyjna widoczna jest tylko, gdy włączone jest Domoticz API

AFE przesyła pomiary do wirtualnego urządzenia utworzonego w Domoticz. W konfiguracji AFE należy wpisać IDX wirtualnego urządzenia.

IDX
 • Wartość z zakresu 1 do 999999
 • W przypadku wprowadzenia 0,pomiary nie będą wysyłane do Domoticz

Sekcja: Temat MQTT czujnika BH1750

Sekcja konfiguracyjna widoczna jest tylko, gdy włączone jest MQTT API

Aby było możliwe przysłanie wartości do systemu automatyki z wykorzytaniem MQTT API, konieczne jest ustawienie Tematu MQTT dla czujnika

Temat
 • Temat wiadomości w formacie MQTT
 • Maksymalnie 64 znaki
 • Jeśli temat nie zostanie wprowadzony, informacje z czujnika nie będa wysyłane do Brokera MQTT

Tutaj znajdziejsz: Najlepsze praktyki dotyczące formatów tematów MQTT