Połączenie WiFi / Sieć

Aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia, musi ono być podłączone do sieci WiFi. Nie ma konieczności, aby urządzenie z AFE Firmware musiało mieć dostęp do sieci Internet.

Przy braku połączenia urządzenia z siecią WiFi, urządzenie działa w trybie ręcznym, tzn. jeśli urządzenie posiada przekaźnik oraz przycisk to przyciskiem można włączać / wyłączać przekaźnik.

Forumularz konfiguracji WiFi umożliwia

 • ustawienie parametrów sieci WiFi, z która urządzenie będzie podłączone
 • przydzielenie stałego adresu IP lub dynamicznie przyznawanego przez Serwer DHCP router'a WiFi
 • ustawienie parametrów związanych z łączeniem się z routerem WiFi

Spis treści


Ekran do konfiguracji WiFi uruchamia się zaznaczając element Sieć WiFi w menu Panelu Konfiguracyjnego AFE Firmware.

Sekcja: Konfiguracja sieci WiFi

Nazwa sieci WiFi
 • Sieci WiFi dostępne są do wybrania z listy rozwijalnej
 • Jeśli na liście brak jest sieci WiFi, z którą urządznie powinno się łączyć, należy wcisnąć przycisk Odśwież. Lista rozwijalna zostanie odświeżona z dostępnymi sieciami WiFi

W przypadku braku na liście nazwy sieci WiFi spróbuj umieścić urządzenie bliżej routera WiFi. ESP8266/8285 nie obsługuje sieci w 5GHz, Upewij się, że sieć, z którą chcesz połączyć urządzenie działa w 2.4GH

Hasło
 • Hasło sieci WiFi
MAC
 • Adres MAC urządzenia
 • Informacja tylko do odczytu

Adres MAC może być przydatny do wyszukania adresu IP urządzenia w panelu konfiguracyjnym routera WiFi

Sekcja: Nadawania adresu IP urządzeniu

Automatyczna konfiguracja przez DHCP
 • Jeśli parametr jest zaznaczony, urządzeniu zostanie nadany automatycznie adres IP przez Serwer DHCP routera WiFi
 • Jeśli parametr nie jest zaznaczony, należy wprowadzić adres IP, bramkę oraz maskę sieci

Adres IP, Bramka i Maska sieci nie jest wymagana przy zaznaczonym Automatyczna konfiuracja przez DHCP

Adres IP
 • Adres IP urządzenia

Pamiętaj, że adres IP urządzenia musi być unikalny w ramach lokalnej sieci WiFi

Bramka
 • Adres IP bramy. Na ogół będzie to adres IP routera WiFi
Maska sieci
 • Maska sieci. Na ogół będzie to: 255.255.255.0

Sekcja: Zaawansowane parametery dot. łączenia się z routerem WiFi

Tutaj konfigurowane są parametry nawiązywania połączenia urządzenia z routerem WiFi. Jeśli nie masz specyficznych powodów, pozostaw wartości domyślne dla tych parametrów.

Ilość prób łączenia się

 • Liczba prób nawiązywania połączenia z routerem WiFi zanim urządzenie przestanie nawiązywać połączenie i przejdzie w tryb uśpienia
 • Zakres: od 1 do 255
 • Informacja wymagana

Czas między próbami łączenia się

 • Parametr określa czas oczekiwania między kolejnymi próbami nawiązywania połączenia z routerem WiFi
 • Zakres od: 1 do 255 sekund
 • Informacja wymagana

Czas po jakim powtórzyć próby łączenia się

 • Czas uśpienia urządzenia po X nieudanych próbach łączenia się z routerem WiFi, X – to liczba zdefiniowana przez parametr: Ilość prób łączenia się
 • Po tym czasie urządzenie ponowie będzie próbowało połączyć się z routerem WiFi
 • Zakres: 1 do 255 sekund
 • Informacja wymagana