MQTT

Urządzeniem można sterować wiadomościami MQTT. Jest to zalecana przeze mnie metoda sterowaniem urządzeniem z AFE Firmware.

MQTT to bardzo prosty i lekki protokół do wymiany informacji oparty o mechanizm publikowania wiadomości i subskrybowania się do tematów. Został specjalnie opracowany do wymiany danych w sieciach, gdzie mogą występować niskie przepustowości, długie czasy oczekiwań, czy zwyczajnie problem z jej działaniem. Protokół mimo potencjalnych problemów z siecią zapewnia niezawodność. Idealnie nadaje się do wymiany danych między urządzeniami, IoT, ma szerokie zastosowanie w automatyce.

Wymiana danych między urządzeniami odbywa się za pomocą MQTT Brokera. Broker jest pośrednikiem wymiany informacji między urządzeniami, serwisami, oprogramowaniem.

Do prawidłowego działania MQTT API konieczne jest skonfigurowanie połaczenie do MQTT Brokera.


Tematy oraz wiadomości MQTT

Temat LWT (Last Will and Testament)

LWT temat umożlwia informowanie, że urządzenie jest lub nie jest podłączone do MQTT Brokera

Przykład definicji tematu LWT

dom/kuchnia/lampa/lwt

Informacja na wyjściu, jedna z poniższych

 • connected
 • disconnected

Tematy do sterowania przekaźnikiem

Przykład: dom/kuchnia/lampa

Temat nie może kończyć się znakiem / ponieważ do tematu sterującego przekaźnikem dodawany jest sufix state lub cmd

Używając przykładu tematu powyżej, aby sterować przekaźnikem, do MQTT Brokera należy wysłać następujący temat

dom/kuchnia/lampa/cmd

z jedną z wiadomości:

 • on - włączenie przekaźnika
 • off - wyłączenie przekaźnika
 • toggle - przełączenia przekaźnika w stan odwrotny do aktualnego
 • get - żądanie wysłania stanu przekaźnika do MQTT Brokera

AFE Firmware wysła następujący temat przy każdej zmianie stanu przekaźnika lub po otrzymaniu żądania stanu przekaźnika

dom/kuchnia/lampa/state

z jedną z wiadomości

 • on
 • off

Tematy do monitorowania stanu przycisku

Przykład: dom/kuchnia/przycisk/lampa

Temat nie może kończyć się znakiem / ponieważ do tematu dodawany jest sufix state lub cmd

Używając przykładu tematu powyżej, aby odczytać aktualny stan przycisku, do MQTT Brokera należy wysłać następujący temat

dom/kuchnia/przycisk/lampa/cmd

z wiadomością:

 • get

AFE Firmware wysła następujący temat przy każdej zmianie stanu przycisku lub po otrzymaniu żądania odczytania stanu przycisku

dom/kuchnia/przycisk/lampa/state

z jedną z wiadomości

 • open
 • closed

Tematy do monitorowania stanu otwarcia/zamknięcia bramy/drzwi (AFE T5)

Przykład: dom/brama/wjazdowa

Temat nie może kończyć się znakiem / ponieważ do tematu dodawany jest sufix state lub cmd

Używając przykładu tematu powyżej, aby odczytać aktualny stan otwarcia/zamknięcia bramy, do MQTT Brokera należy wysłać następujący temat

dom/brama/wiazdowa/cmd

z wiadomością:

 • get

AFE Firmware wysła następujący temat przy każdej zmianie stanu otwarcia/zamknięcia bramy lub po otrzymaniu żądania odczytania stanu bramy

dom/brama/wjazdowa/state

z jedną z wiadomości

 • open
 • closed
 • partiallyOpen
 • unknown

Tematy do monitorowania czujnika magnetycznego (AFE T5)

Przykład: dom/brama/wiazdowa/czujnik/C1

Temat nie może kończyć się znakiem / ponieważ do tematu dodawany jest sufix state lub cmd

Używając przykładu tematu powyżej, aby odczytać aktualny stan czujnika magnetycznego, do MQTT Brokera należy wysłać następujący temat

dom/brama/wiazdowa/czujnik/C1/cmd

z wiadomością:

 • get

AFE Firmware wysła następujący temat przy każdej zmianie stanu czujnika magnetycznego lub po otrzymaniu żądania odczytania stanu czujnika

dom/brama/wiazdowa/czujnik/C1/state

z jedną z wiadomości

 • open
 • closed