HTTP

HTTP API umożliwia sterowanie urządzeniem wysyłając odpowiednio sparametryzowane żądania / adresy url bezpośrednio do urządzenia.

Urządzenie powinno mieć zawsze ten sam adres IP. Do skonfigurowania w routerze WiFi lub AFE Firmware.


Sterowanie przekaźnikiem

Format komendy sterującej

http://adres-ip-urzadzenia/?device=relay&name=NAZWA_PRZEKAZNIKA&command=KOMENDA

Parametery:

 • NAZWA_PRZEKAZNIKA
 • KOMENDA
  • on - włączenie przekaźnika
  • off - wyłączenie przekaźnika
  • toggle - przełączenie przekaźnika w stan przeciwny
  • get - uzyskanie informacji w jakim stanie jest przekaźni

Wywołanie komendy zwraca odpowiedź w postaci JSON:

{"device":"relay", "name":"NAZWA_PRZEKAZNIKA","command":"KOMENDA","value":"STAN_PRZEKAZNIKA","status":"STATUS_WYKONANIA"}

gdzie STAN_PRZEKAZNIKA

 • on
 • off

STATUS_WYKONANIA

 • success
 • error

Przykłady:

 • http://192.168.1.2/?device=relay&name=lampa&command=on
 • http://192.168.1.2/?device=relay&name=lampa&command=off
 • http://192.168.1.2/?device=relay&name=lampa&command=toggle
 • http://192.168.1.2/?device=relay&name=lampa&command=get

Sterowanie bramą/dzwiami (AFE T5)

Format komendy sterującej

http://adres-ip-urzadzenia/?device=gate&name=NAZWA_BRAMY&command=KOMENDA

Parametery:

 • NAZWA_BRAMY
 • KOMENDA
  • toggle - włącza przekaźnik na czas określony w konfiguracji przekaźnika
  • get - uzyskanie informacji w jakim stanie otwarcia/zamknięcia jest brama/drzwi

Wywołanie komendy zwraca odpowiedź w postaci JSON:

{"device":"gate", "name":"NAZWA_BRAMY","command":"KOMENDA","value":"STAN_BRAMY","status":"STATUS_WYKONANIA"}

gdzie STAN_BRAMY

 • open
 • closed
 • partiallyOpen
 • unknown

STATUS_WYKONANIA

 • success
 • error

Przykłady:

 • http://192.168.1.2/?device=gate&name=BramaWjazdowa&command=toggle
 • http://192.168.1.2/?device=gate&name=BramaWjazdowa&command=get

Odczyt stanów czujników magnetycznych (AFE T5)

Format komendy

http://adres-ip-urzadzenia/?device=contactron&name=NAZWA_CZUJNIKA&command=KOMENDA

Parametery:

Wywołanie komendy zwraca odpowiedź w postaci JSON:

{"device":"contactron", "name":"NAZWA_CZUJNIKA","command":"KOMENDA","value":"STAN_CZUJNIKA","status":"STATUS_WYKONANIA"}

gdzie STAN_CZUJNIKA

 • open
 • closed

STATUS_WYKONANIA

 • success
 • error

Przykłady:

 • http://192.168.1.2/?device=contactron&name=czujnik&command=get