Wejście analogowe

Odczytywanie wartości z wejścia analogowego dostępne jest w wersji PRO AFE Firmware.

Układ ESP8266/8285 posiada wbudowany przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC), który umożliwia odczytanie napięcia stałego. AFE Firmware daje możliwość przetwarzania tych informacji oraz wysyłania ich do systemu automatyki.

Funkcja daje możliwość przesyłania do systemu automatyki następujących wartości:

 • surowe dane: liczba naturalna w zakresie od 0 do 1023
 • napięcie wejściowe: zakres taki jaki umożliwia wejście analogowe układu ESP8266/8285.

  Maksymalne napięcie "gołego" ESP to najczęściej 1V

 • napięcie wejściowe na ADC przeliczone do napięcia rzeczywistego, gdy wykorzystany jest dzielnik napięcia
 • procent

  100% jeśli osiągnięte zostanie maksymalne napięcie na wejściu analogowym


Spis treści


Ekran do konfiguracji wejścia analogowego otwiera się wybierając opcję Wejście Analogowe w menu Panelu Konfiguracyjnego AFE Firmware.

Sekcja: wejście analogowe

GPIO
 • Number GPIO dla wejścia analogowego
 • Wartość jest wymagana

  Najczęściej to GPIO 17

Interwał odczytów
 • Częstotliwość odczytów oraz przesyłania daych do systemu automatyki
 • Wartość z zakresu od 1 sekundy do 24 godzin. Wartość wprowadza się w sekundach
Ilość próbek do uśrednienia odczytu
 • Dla uśrednienia wartości odczytu, można wprowadzić liczbę odczytów uśredniających wynik. Próbka odczytu wykonywana jest poniżej 0,01 sek
 • Zakres od 1 do 999
 • Minimalna ilość odczytów to 1
 • Wartość musi zostać wprowadzona

Sekcja: dzielnik napięcia

Paramtery konfiguracyjne w tej sekcji służą do prawidłowego przeliczania pomiarów napięcia. W przypadku zastosowania dzielnika napięcia, można wprowadzić jego wartości co spowoduje, że AFE Firmware będzie zwracało rzeczywiste wartości napięcia.

Maksymalne napięcie wejściowe na ADC
 • Maksymalne napięcie jakie dozwolone jest na wejściu przetwornika analogowo-cyfrowego dla konkretnego układu ESP/ modułu którego używamy
 • Dla "gołego" układu ESP8266/8285 maksymalne napięcie wejściwe to najczęściej 1V, niektóre źródła podają 1.1V
 • Dla ESP Wemos 3.3V (posiada wbudowany dzielnik)
R[a]
 • Wartość rezystora R[a] dzielnika napięcia
 • Zakres od 0 do 90,000,000 omów
R[b]
 • Wartość rezystora R[b] dzielnika napięcia
 • Zakres od 0 do 90,000,000 omów

Sekcja: Domoticz

Sekcja konfiguracyjna widoczna jest tylko, gdy włączone jest Domoticz API

IDX Surowe dane
 • Wartość z zakresu 1 do 999999
 • W przypadku wprowadzenia 0, surowe dane z wejścia analogowego nie będą wysyłane do Domoticz
IDX Procent
 • Wartość z zakresu 1 do 999999
 • W przypadku wprowadzenia 0, wartość przeliczona w procencie, nie będzie wysyłana do Domoticz
IDX Napięcie na wejściu
 • Wartość z zakresu 1 do 999999
 • W przypadku wprowadzenia 0, wartość napięcia na wejściu ADC, nie będzie wysyłany do Domoticz
IDX Napięcie przeliczone
 • Wartość z zakresu 1 do 999999
 • W przypadku wprowadzenia 0, wartość rzeczywista napięcia, nie będzie wysyłana do Domoticz

Tutaj znajdziesz: jak znaleść IDX urządzenia w Domoticz.

Sekcja: MQTT

Sekcja konfiguracyjna widoczna jest tylko, gdy włączone jest MQTT API

Aby było możliwe przysłanie wartości do systemu automatyki z wykorzytaniem MQTT API, konieczne jest ustawienie Tematu MQTT dla wejścia analogowego

Temat
 • Temat wiadomości w formacie MQTT
 • Maksymalnie 64 znaki
 • Jeśli temat nie zostanie wprowadzony, informacje z wejścia analogowego nie będa wysyłane do Brokera MQTT

Tutaj znajdziejsz: Najlepsze praktyki dotyczące formatów tematów MQTT