Zanim zainstalujesz firmware

Urządzenie z firmware AFE wymaga systemu/aplkacji do sterowania tym urządzeniem. Będzie potrzebny własny serwer z oprogramowaniem np. openHAB, DomotiGa, HomeAssistant, Domoticz. Tego typu oprogramowanie może zostać zainstalowane na mikrokomputerach typu Raspberry PI. Możliwe jest również napisanie własnej aplikacji do sterowania urządzeniem z oprogramowaniem AFE, gdyż AFE daje otwarte mechanizmy kontroli przez HTTP lub MQTT

Jeżli masz zamiar wgrać firmware AFE do urządzeń typu Sonoff, Shelly itp. to po wgraniu AFE, jak każdego innego alternatywnego firmware, nie będzie możliwe przywrócenie oryginalnego oprogramowania. Wykonaj kopie aktualnego firmware przed wgraniem AFE jeśli w przyszłości będziesz chciał(a) wrócić do oryginalnego oprogramowania.

AFE nie współpracuje z oprogramowaniem Supla. Nie można sterować urządzeniami z firmware AFE oprogramowaniem Supla. Supla działa tylko z urządzeniami z zainstalowanym firmware Supla.

Instalacja elektryczna wydaje się stosunkowo prosta, jednak błędy popełnione przy jej wykonywaniu mogą mieć katastrofalne skutki. Dlatego wszelkie przeróbki należy zlecić osobie z uprawnieniami do wykonywania instalacji i do przeprowadzania ich pomiarów odbiorczych. Właściciel strony NIE ponosi, żadnej odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z uzyskania informacji na niniejszej stronie oraz stronach internetowych, do których linki zostały tutaj zamieszczone. Z informacji umieszczonych na stronie korzystasz na własną odpowiedzialność.

Przeczytaj: Politykę Prywatności dot. AFE Firmware

Jeśli nie rozumiesz powyższych punktów lub z którymś nie zgadzasz się, to nie możesz instalować oprogramowania AFE Firmware