T2 - włącznik i DHT

Firmware umożliwia

 • sterowanie bezprzewodowo do czterech urządzeń / układów elektrycznych
 • obsługę do czterech czujników DHT (DHT11,DHT22,AM2303,RHT03)

Sprzęt:

 • ESP8286/8285/32
 • 4 przekaźnik
 • do 5 przycisków: mono/bi-stabilnych
 • do 5 diod LED
 • do 4 czujników DHT
 • 1 wejście do przetwarzania sygnałów analogowo-cyfrowych - w wersji PRO

API

 • HTTP
 • MQTT
 • Domoticz HTTP API
 • Domoticz MQTT API
 • HomeAssistant API - MQTT AutoDiscovery (działa również z Domoticz 2022.1)

Funkcje

 • Możliwość dokonania korekty wartości czujnika DHT
 • Do czterech niezależnie działających regulatorów sterowanych temperatura (termostat), wilgotnością (higrostat), wilgotnościa aboslutną, temperaturą odczuwalną, punktem rosy
 • Do czterech niezależnie działających zabezpiczeń termicznych przekaźników
 • Sterowanie przekaźnikiem bezprzewodowo przez sieć WiFi
 • Ustawiania stanu początkowego przekaźnika po uruchomieniu
 • Ustawienie stany przekaźnika po podłączeniu się do brokera MQTT
 • Automatyczne wyłączanie przekaźnika po zadanym czasie
 • Sterowanie przekaźnikiem zewnętrznym włącznikiem/przyciskiem mono (dzwonkowym) lub bistabilnymi
 • LED może informwać o stanie przekaźnika
 • Odczyty z przetwornika analogowo-cyfrowego [w wersji PRO]
 • Obsługa wiadomości LWT (dla MQTT)
 • Konfiguracja przez przeglądarkę w języku PL lub EN
 • Możliwość nadania stałego adresu IP dla urządzenia
 • Aktualizacja oprogramowania przez przeglądarkę

Wersja Custom

E1

 • 8 przkaźników
 • 8 przycisków,
 • 8 czujników DHT
 • 8 diod LED.

Uwaga, nie wszystkie GPIO można swobodnie wykorzystywać w ESP. Niektóre GPIO mają swoje specyficzne funkcje i zadania. Podłączanie do nich przekaźników, przycisków itp. mogą powodować niestabilność urządzenia