Polityka prywatności

Na tej stronie znajdziesz informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach oprogramowania AFE Fimware


Czy gromadzone są jakiekolwiek dane osobowe użytkowników oprogramowania AFE Firmware?

Nie. Nie gromadzone są, żadne dane osobowe użytkowników oprogramowania AFE Firmware w tym identyfikatory internetowe, jak np.: adres IP

Czy gromadzone są jakiekolwiek dane dotyczące konfiguracją urządzenia z oprogramowaniem AFE Firmware?

Nie. Dane konfiguracji urządzenia z zainstalowanym oprogramowanie AFE Firmware są przechowywane jedynie w pamięci urządzenia.

Czy gromadzone są jakiekolwiek dane podczas użytkowania oprogramowaniem AFE Firmware?

Nie. Dane związane z użytkowaniem urządzenia z AFE Firmware np. włączanie / wyłączanie przekaźnika, nie są w żaden sposób gromadzone

Czy gromadzone są jakiekolwiek dane dotyczące oprogramowania AFE Firmware.

Tak. Po zainstalowaniu oprogramowania, zapisywane są w bazie danych autora oprogramowania AFE Firmware dane nieosobowe, takie jak:

  • Typ zainstalowanego AFE Firmware
  • Wersja zainstalowanego AFE Firmware
  • Data instalacji
  • Data aktualizacji oprogramowania do innej wersji
  • Kraj oraz miejscowość, w którym AFE Firmware został zainstalowany
  • Numer seryjny oprogramowania
Czy gromadzone dane umożliwiają identyfikację bezpośrednio lub pośrednio użytkownika oprogramowania AFE Firmware?

Nie. Nie ma możliwości, jakiekolwiek identyfikacji użytkownika na podstawie informacji wymienionych powyżej.

Zapisywane dane nie pozwalają na identyfikację użytkownika oprogramowania AFE Firmware.

Do czego wykorzystywane są gromadzone dane?

Autor oprogramowania zbiera informacje o typie oraz wersji oprogramowania na potrzeby uzyskania odpowiedzi na pytania

  • jakie wersje oprogramowania są instalowane oraz używane
  • kiedy oprogramowanie zostało zainstalowane lub zaktualizowane do innej wersji

oraz wprowadzenia mechanizmów automatycznej aktualizacji oprogramowania; udostępniania dodatkowych funkcji rozszerzających możliwości urządzenia z oprogramowaniem AFE (w przygotowaniu)

Czy gromadzone dane są udostępniane?

Zagregowanie dane statystyczne o zainstalowanych typach i wersjach oprogramowania AFE Firmware mogą zostać publicznie udostępnione na stronie: Smart'ny Dom