Komendy sterujące HTTP API

W przypadku integracji z urządzeniem za pomocą Domoticz API koniecznie jest wprowadzenie komend HTTP sterujących przekaźnikiem

  • Wciskamy przycisk Edytuj w elemencie sterującym naszą Lampą

  • Wprowadzamy w polach: Włącza akcję i Wyłącz akcje następujące komendy w formacie

włącz: http://ADRES-IP-URZADZENIA/?device=relay&source=domoticz&name=NAZWA-PRZEKAZNIKA&command=on

wyłącz: http://ADRES-IP-URZADZENIA/?device=relay&source=domoticz&name=NAZWA-PRZEKAZNIKA&command=off

Parametery:

  • ADRES-IP-URZADZENIA - to adres IP urządzenia z zainstlowanym AFE Firmware
  • NAZWA-PRZEKAZNIKA, definiowany jest w AFE Firmware w konfiguracji przekaźnika

Z doświadczenia wiem, że wielu użytkowników AFE Firmware zapomina dodawać ten fragment &source=domoticz do komendy sterującej. Jeśli ten fragment nie zostanie dodany do komendy sterującej, może to spowodować, że Domoticz + Urządzenie z AFE Firmware wpadnie w pętlę włączania / wyłączania się

Kolejną częstą pomyłką jest wpisanie w adres URL nazwę urządzenia zamiast nazwę przekaźnika. Konieczne jest wpisanie nazwę przekaźnika, którą wprowadza się w konfiguracji przekaźnika