Dioda LED

Do modułu z chip'em ESP8266/8295 można podłączyć od 1 do N diod LED, które mogę informować o zdarzeniach systemowych, bądź informować o stanie przekaźnika

W zależności od AFE Firmware oraz wyboru ilości podłączonych do ESP8266/8285 diod LED, odpowiednia ilość diod LED będzie dostępna do konfiguracji


Spis treści


Ekran do konfiguracji diod LED uruchamia się zaznaczając element LEDy w menu Panelu Konfiguracyjnego AFE Firmware.

Sekcja: LED

GPIO
  • Numer GPIO do którego podłączona jest dioda LED
  • Zakres od 0 do 16
Zmienić świecenie diody LED na odwrotne
  • Parametrem można odwrócić działanie diody LED, przykład
    • jeśli dioda sygnalizuje stan przekaźnika to może świecić, gdy przekaźnik jest właćzony lub wyłączony
    • jeśli dioda jest ma funkcję diody systemowej, to może świecić lub gasnąć, gdy zajdzie zdarzenie systemowe

Sekcja: LED systemowy

Dioda Systemowa wykorzystywana jest do informowania o stanie urządzenia. Więcej informacji o diodzie systemowej znajdzesz tutaj.

Dioda Systemowa
  • Do wyboru jest jedna z dostępny diod LED

Nie zalecam, aby jedna dioda LED posiadała jednocześnie funkcję diody LED oraz informowania o stanie przekaźnika.