Domoticz API

Procedura konfiguracji wygląda następująco:
 • w Domoticz dodajemy urządzenie typu Dummy, do którego dodajemy wirtualne elementy, jak włączniki, czy czujniki np.: temperatury
 • każdy z takich wirtualnych elementów otrzymuje unikalny identyfikator IDX
 • następnie w AFE Firmware
  • konfigurujemy połączenie do serwera Domoticz oraz
  • wprowadzamy identyfikatory IDX w odpowiednich ekranach konfiguracyjnych

Konfiguracja przekaźnika oraz przycisku/włącznika

 • Wchodzimy do panelu sterującego Domoticz, a następnie do Konfiguracja -> Sprzęt.
 • Dodajemy wirtualne urządzenie. Jak na poniższym ekranie

 • Po wciśnięciu przycisku Dodaj pokaże nam się urządzenie na liście.
 • Wciskamy przycisk: Utwórz wirtualny czujnik

 • Konfigurujemy wirtualny czujnik
 • W przykładzien, nazywam go: Lampa w kuchni, bo będzie włączał / wyłączał lampę
 • Wirtualny czujnik będzie miał typ: przełącznik

W tym kroku tworzymy wirtualny przełączik do monitorowania wciśnięcia przycisku np. w ścianie do włączania / wyłączania lampy. W większości przypadków nie mam potrzeby monitorowania stanu przycisku, więc ten krok konfiguracji jest opcjonalny.

 • Dodajemy kolejny wirtualny czujnik typu: przełącznik
 • Nazywam go: Przycisk lampy w kuchni

 • Oba wirtualne elementy widoczne są teraz na liście urządzeń
 • Dla każdego z nich nadany został unikalny numer IDX - zapamiętujemy je

 • Przechodzimy teraz na zakładkę Przełączniki, gdzie powinny znajdować się dodane elementy
 • W kolejnym kroku zmienimy typ przełącznika, który został dodany do monitorowania stanu włącznika (np. w ścianie), na taki który lepiej obrazuje i zachowuje się w takim zastosowaniu
 • Wciskamy przycisk Edytuj

 • Ustawiamy typ przełącznik na: Contact
 • Zmieniamy ikonę na np. taką, jak na poniższym przykładzie
 • Zapisujemy zmiany

 • W kolejnych krokach wprowadzimy komendy sterujące przekaźnikem
 • Wciskamy przycisk Edytuj w elemencie sterującym naszą Lampą

 • Wprowadzamy w polach: Włącza akcję i Wyłącz akcje następujące komendy w formacie

włącz: http://ADRES-IP-URZADZENIA/?device=relay&source=domoticz&name=NAZWA-PRZEKAZNIKA&command=on

wyłącz: http://ADRES-IP-URZADZENIA/?device=relay&source=domoticz&name=NAZWA-PRZEKAZNIKA&command=off

Parametery:

 • ADRES-IP-URZADZENIA - to adres IP urządzenia z zainstlowanym AFE Firmware
 • NAZWA-PRZEKAZNIKA, definiowany jest w AFE Firmware w konfiguracji przekaźnika

Z doświadczenia wiem, że wielu użytkowników AFE Firmware zapomina dodawać ten fragment &source=domoticz do komendy sterującej. Jeśli ten fragment nie zostanie dodany do komendy sterującej, może to spowodować, że Domoticz + Urządzenie z AFE Firmware wpadnie w pętlę włączania / wyłączania się

Kolejną częstą pomyłką jest wpisanie w adres URL nazwę urządzenia zamiast nazwę przekaźnika. Konieczne jest wpisanie nazwę przekaźnika, którą wprowadza się w konfiguracji przekaźnika

 • W tym momencie zakończona została konfiguracja w Domoticz
 • W kolejnych krokach wpisane zostaną identyfikatory IDX w konfiguracji AFE Firmware
 • Otwieramy Panel Konfiguracyjny AFE Firmware
 • Otwieramy formularz konfiguracyjny przekaźnika, a następnie w polu IDX wprowadzamy identyfikator zapamiętany w poprzednich krokach

 • Podobną czynność przeprowadzamy dla przycisku/włącznika, jeśli takowy dodaliśmy
 • Otwieramy formularz konfiguracji przycisku/włącznika, a następnie w polu IDX wprowadzamy identyfikator zapamiętany w poprzednich krokach

W tym momencie jeśli wszystko dobrze poszło, Domoticz i urządzenie z AFE Firmware powinny ze sobą współpracować.

Chcęc zwrócić uwagę, że Domoticz odświeża dane w przeglądarce w interwałach ok 8-9 sekundowych. Jeśli przekaźnik w urządzeniu z AFE Firmware zostanie przełączony ręcznie, to status w Domoticz, będzie odświeżony z maksymalnie 8-9 sekundowym opóźnieniem.