Pierwsze uruchomienie

 • Pierwsze uruchomienie może trwać ok 1 minutę

Podczas pierwszego uruchomienia formatowana jest pamięć urządzenia, a następnie tworzona jest konfiguracja domyślna AFE Firmware

 • Po zainstalowaniu firmware urządzenie jest w trybie Access Point (HotSpot)
 • Jeśli do urządzenia podłączona jest dioda LED do GPIO13 to powinna migać
 • Wyszukaj i połącz się z siecią WiFi o nazwie AFE-Device

 • Po podłączaniu do sieci WiFI o nazwie AFE-Device otwórz przeglądarkę Internetową, a następnie wprowadz adresie URL: http://192.168.5.1
 • Po chwili powinna uruchomić się strona konfiguracyjna połączenia do sieci WiFi
 • Wprowadzamy tutaj parametery sieci WiFi, którą mamy w domu/biurze

 • Pierwsza sekcja ekranu konfiguracji służy do wybrania naszej sieci WiFi oraz wprowadzenia hasła.

  Jeśli na liście nie ma widocznej naszej sieci WiFi można spróbować wyszukać ponownie dostępne sieci w pobliżu urządzenia. Wciśnij przycisk Odśwież. Jeśli sieć WiFi nie zostanie odnaleziona sugeruję umieścić urządzenie bliżej routera WiFi.

Urządzenia z układem WiFi ESP8266/8285 działają jedynie w sieci WiFi 2.4GHz. Układ nie obsługuje sieci WiFi w paśmie 5GHz.

 • Druga sekcja ekranu umożliwia ustawienie stałego adresu IP dla urządzenia.
 • Domyślnie adres IP przydzialany jest automatycznie przez router WiFi (opcja: Konfiguracja przez DHCP jest zaznaczone)
 • Aby skonfigurować staly adres IP, konieczne jest wprowadzenie adresu IP, Bramki oraz Maski sieci

  Przed skonfigurowaniem stałego adresu IP należy upewnić się, czy router WiFi umożliwia nadawanie stałego adresu IP oraz czy nadawany adres IP nie jest używany przez inne urządzenie w ramach sieci WiFi

Przykład:
Adres IP: 192.168.1.100
 Bramka: 192.168.1.1 // Brama IP to najczęściej adres IP routera WiFi
 Maska sieci: 255.255.255.0

Błędne ustawienia adresu IP, bramki lub maski sieci może spowodować utratę dostępu do urządzenia. W takiej sytuacji, konieczne może być, ponowne wgranie firmware z wcześniejszym wyczyszczeniem całej pamięci flash urządzenia

 • Ostatnia sekcja z tytułem Zaawansowane, pozwala na ustawienie dodatkowych parametrów dotyczących nawiązywania połączenia z siecią WiFi

  Sugeruję nie zmieniać tych parametrów podczas pierwszego uruchomienia urządzenia. Parametry zostały opisane na stronie Konfiguracja sieci WiFi


Po skonfigurowaniu oraz zapisaniu parametrów sieci WiFi urządzenie zostanie ponownie uruchomiona i będzie próbowało nawiązać połączenie z siecią WiFi.

Jeśli do urządzenia podłączona jest dioda LED do GPIO13 to podczas łączenia się z siecią WiFi dioda będzie migać z częstotliwością około 1 sekundy. Po podłączeniu się do sieci WiFi dioda powinna migać kilka razu na sekundę.

Po nawiązaniu połączenia z siecią WiFi możemy dokończyć konfigurację. W tym celu należy wprowadzić adres IP urządzenia nadany przez router WiFi lub adres IP nadany ręcznie podczas konfiguracji do przeglądarki internetowej.

Adres IP urządzenia można odnaleść w konfiguracji routera WiFi. Należy wyszukać adres IP urządzenia z adresem MAC podanym na ekranie konfiguracji AFE Firmware. Aby odszukać adres IP urządzenia w routerze WiFi należy sprawdzić w dokumentacji routera lub poprosić o pomoc na Forum AFE Firmware